1. <em id="cjcdt"></em>

  2. <li id="cjcdt"><tr id="cjcdt"></tr></li><rp id="cjcdt"><ruby id="cjcdt"><u id="cjcdt"></u></ruby></rp><em id="cjcdt"><strike id="cjcdt"><u id="cjcdt"></u></strike></em><button id="cjcdt"></button>

   檢測/顯色/標記試劑 首頁 > 生物化學 > 檢測/顯色/標記試劑

   產品編號 : TQSJ001
   名稱(中/英): ABTS 2,2'-聯氮雙(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二銨鹽
   規格: 10G,100G,500G
   價格:
   CAS: 30931-67-0
   產品編號 : TQSJ002
   名稱(中/英): ADOS N-乙基-N-(2-羥基-3-磺丙基l)-3-甲氧基苯胺鈉鹽(二水合物)
   規格: 10G,100G,500G
   價格:
   CAS: 82692-96-4
   產品編號 : TQSJ003
   名稱(中/英): ADPS N-乙基-N-(3-磺丙基)-3-甲氧基苯胺鈉鹽
   規格: 10G,100G,500G
   價格:
   CAS: 82611-88-9
   產品編號 : TQSJ004
   名稱(中/英): ALPS N-乙基-N-(3-磺丙基)苯胺鈉鹽
   規格: 100G,500G,1KG
   價格:
   CAS: 82611-85-6
   產品編號 : TQSJ005
   名稱(中/英): AMPPD 3-(2-螺旋金剛烷)-4-甲氧基-4-(3-磷氧酰)-苯基-1,2-二氧環乙烷
   規格: 1G,5G,10G
   價格:
   CAS: 122341-56-4
   產品編號 : TQSJ006
   名稱(中/英): BBD 4-芐氨基-7-硝基苯并-2-氧雜-1,3-二唑
   規格: 10G,100G,500G
   價格:
   CAS: 18378-20-6
   產品編號 : TQSJ007
   名稱(中/英): BCA 2,2'-聯喹啉-4,4'-二甲酸二鈉
   規格: 100G,500G,1KG
   價格:
   CAS: 979-88-4
   產品編號 : TQSJ008
   名稱(中/英): BCIP 5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸
   規格: 10G,100G,500G
   價格:
   CAS: 6578-06-9
   產品編號 : TQSJ009
   名稱(中/英): BRDU 5-溴-2’-脫氧尿苷
   規格: 10G,100G,500G
   價格:
   CAS: 59-14-3
   產品編號 : TQSJ010
   名稱(中/英): 2-氯-4-硝基苯-a-L-巖藻糖苷 CNP-AFU
   規格: 10G,100G,500G
   價格:
   CAS: 157843-41-9
   首頁上一頁下一頁末頁10 條/頁 當前頁次1 / 5 轉到:
    

   2006-2018 Copyright 南京探求生物技術有限公司   

   可以播放的A片
    1. <em id="cjcdt"></em>

    2. <li id="cjcdt"><tr id="cjcdt"></tr></li><rp id="cjcdt"><ruby id="cjcdt"><u id="cjcdt"></u></ruby></rp><em id="cjcdt"><strike id="cjcdt"><u id="cjcdt"></u></strike></em><button id="cjcdt"></button>