1. <em id="cjcdt"></em>

  2. <li id="cjcdt"><tr id="cjcdt"></tr></li><rp id="cjcdt"><ruby id="cjcdt"><u id="cjcdt"></u></ruby></rp><em id="cjcdt"><strike id="cjcdt"><u id="cjcdt"></u></strike></em><button id="cjcdt"></button>

   熒光試劑 首頁 > 生物化學 > 熒光試劑

   產品編號 : TQSY001
   名稱(中/英): 5-羧基熒光素 5-FAM
   規格: 1g,5g,10g,50g,100g
   價格:
   CAS: 76823-03-5
   產品編號 : TQSY0010
   名稱(中/英): 異硫氰酸熒光素 FITC
   規格: 1g,5g,10g,50g,100g
   價格:
   CAS: 3326-32-7
   產品編號 : TQSY0011
   名稱(中/英): 6-異硫氰酸熒光素 6-FITC
   規格: 1g,5g,10g,50g,100g
   價格:
   CAS: 3326-31-6
   產品編號 : TQSY0012
   名稱(中/英): 5(6)-異硫氰酸熒光素 5(6)-FITC
   規格: 1g,5g,10g,50g,100g
   價格:
   CAS: 27072-45-3
   產品編號 : TQSY0013
   名稱(中/英): 5-氨基熒光素 5-AFM
   規格: 1g,5g,10g,50g,100g
   價格:
   CAS: 3326-34-9
   產品編號 : TQSY0014
   名稱(中/英): 6-氨基熒光素 6-AFM
   規格: 1g,5g,10g,50g,100g
   價格:
   CAS: 51649-83-3
   產品編號 : TQSY0015
   名稱(中/英): 5(6)-氨基熒光素 5(6)-AFM
   規格: 1g,5g,10g,50g,100g
   價格:
   CAS: 27599-63-9
   產品編號 : TQSY0016
   名稱(中/英): 5-羧基四甲基羅丹明 5-TAMRA
   規格: 1g,5g,10g,50g,100g
   價格:
   CAS: 91809-66-4
   產品編號 : TQSY0017
   名稱(中/英): 6-羧基四甲基羅丹明 6-TAMRA
   規格: 1g,5g,10g,50g,100g
   價格:
   CAS: 91809-67-5
   產品編號 : TQSY0018
   名稱(中/英): 5(6)-羧基四甲基羅丹明 5(6)-TAMRA
   規格: 1g,5g,10g,50g,100g
   價格:
   CAS: 98181-63-6
   首頁上一頁下一頁末頁10 條/頁 當前頁次1 / 3 轉到:
    

   2006-2018 Copyright 南京探求生物技術有限公司   

   可以播放的A片
    1. <em id="cjcdt"></em>

    2. <li id="cjcdt"><tr id="cjcdt"></tr></li><rp id="cjcdt"><ruby id="cjcdt"><u id="cjcdt"></u></ruby></rp><em id="cjcdt"><strike id="cjcdt"><u id="cjcdt"></u></strike></em><button id="cjcdt"></button>